Girincs.hu

„Jó kis Hely” Közösségi Tér kialakítása Girincs községben”

EFOP-1.4.3-16-2017-00072 – „Jó kis Hely” Közösségi Tér kialakítása Girincs községben

A kedvezményezett neve:      Girincs Község Önkormányzata

A projekt címe:                      „Jó kis Hely” Közösségi Tér kialakítása Girincs községben”

A szerződött támogatás összege (Ft): 44 000 000

Támogató alap:                       Európai Szociális Alap

A támogatás mértéke:                        100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.02.01.

A projekt azonosító száma:    EFOP-1.4.3-16-2017-00072

A projekt tartalma:

 

A fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében Girincs településen a megvalósítani kívánt „Jó kis hely Girincs Községben” program során legfontosabb célkitűzésünk, hogy a településen megtörjük a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körét és elősegítsük esélyeik tartós és hosszú távú növekedését.

Középtávú célunk, hogy az alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok be tudják azonosítani érdekeiket, képesek legyenek azt megfogalmazni és érdekeikért cselekedni.

A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály, és szüleik számára.

A közösségi tér rövid távú célja, hogy a szolgáltatáshiányos településen a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférést.

A céljaink elérésének főbb eszközei:

  • a szülői szerepre való felkészülést elősegítő szolgáltatások, programok biztosítása,
  • korai képességgondozás, szükség esetén fejlesztés biztosítása,
  • biztos kezdet szemlélet elterjesztése,
  • a gyerekek készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését elősegítő programok,
  • a fiatalok munkaerő-piaci felkészítését támogató programok,
  • a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését elősegítő programok, kiemelten a gyerekeket és fiatalokat veszélyeztető helyzetek elkerülését elősegítő preventív, megelőző programokra,
  • gyerekek és a fiatalok közösségi életének elősegítése, fejlesztése

A „Jó kis hely” biztosításával hozzáférhetővé válik minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyerekprogramok és szolgáltatások. Erősítsük a család társadalmi szerepét, növeljük a családi kohéziót, krízishelyzeteket kezeljük, illetve kialakulásuk megelőzése érdekében olyan komplex szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek kiegészítik a településen már működő programokat és szolgáltatásokat, valamint az önkormányzat alapellátási feladatait és egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A projekt keretében a „Jó kis hely” szolgáltatásait ingyenesen, mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja, ezen belül:

– elsődleges (közvetlen) célcsoport: 3 év alatti és óvodás gyerekek és családjuk,

– elsődleges (közvetlen) célcsoport: tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok és családjuk,

– másodlagos (közvetett) célcsoport: a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek.

– a gyerekeket és a szüleiket érintő közösség építő, fejlesztő programok biztosítása.rojektünk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) által meghirdetett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján valósul meg.