Girincs.hu

Óvoda

 
 
 
Elérhetőség:

Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda

 

3578. Girincs, Petőfi S. u. 1/B.

Tel: 49-355-310

e-mail:  kastelykertovi.girincs@citromail.hu

 
 
 
A Girincs központjában 2005 tavaszán felépült óvoda új színfoltként jelent meg a község életében. A kívülről szemlélődő magát az épületet, valamint a hozzá tartozó fajátékokkal tarkított udvart csodálhatja meg, míg a falak közé betérő egy modern eszközökkel felszerelt óvodában találja magát.

 A fajátékokkal tarkított óvodaudvar körülöleli a két csoportszobás, tágas helyiségekkel büszkélkedő épületet, melyben 50 óvodás korú gyermek nevelésére-oktatására nyílik lehetőség esztétikus, modern fejlesztő eszközök-, és játékok segítségével.

A tágas, világos helyiségekben a dekorációk és a zöld növények a meghitt, otthonos hangulat megteremtését segítik elő, amely keretet ad az óvodai nevelés egészének.

 Az óvoda kapuja kinyílt a község, a szülők felé. A gyerekekkel műsorokat szervezünk, községi rendezvényeken veszünk részt, természetesen a gyermekek érdekeit és fejlődését szem előtt tartva a Helyi Óvodai Nevelési Program kritériumaival összhangban.

Az óvodás gyerekek szülei, valamint az óvoda közvetlen-, és közvetett partnerei folyamatos betekintést nyerhetnek a gyermekek óvodai életébe, valamint az érdeklődők pontos képet kaphatnak az óvodai nevelés egészéről.

Az óvodában dolgozók arra törekszenek, hogy sok-sok türelemmel, szeretettel a nevelés által formálják a reájuk bízottakat, hogy ugyanúgy az iskolában, mint az életben is megállják majd a helyüket.

Természetesen mindehhez szükséges az is, hogy a szülők és az óvoda szorosan együttműködjenek a gyermekek érdekében, hiszen az intézményi nevelés elsődlegesen a családi nevelésre építkezik.

Az óvodában újdonságnak számít, hogy a kötelezően megvalósítandó foglalkozásokon kívül játékos keretek között római katolikus hittannal, valamint a számítógéppel és a számítástechnika alapjaival ismerkedhetnek az apróságok.

Intézményünkben színvonalas nevelő-oktató munka folyik, melynek eredményei kézzel foghatóak. Gyermekeinkkel rendszeresen részt veszünk vetélkedőkön, rendezvényeken melyek eredményei magukért beszélnek.

Büszkeséggel tölt el bennünket az a tény, hogy szívesen jönnek hozzánk látogatóba más óvodák nevelőtestületei, s gyakori, hogy szakmai találkozóknak, műhelymunkáknak is óvodánk ad színteret, ezzel is öregbítve Girincs Község, valamint a Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda hírnevét.

 

Szikszainé Vrazala Marianna

óvodavezető

Intézményvezető:           Szikszainé Vrazala Marianna

 Óvodapedagógusok:

  • Alexáné Klusóczki Dóra
  • Bodolainé Drozsdik Erika
  • Orosz Anita
  • Dajkák: Horváth Judit
  • Illés Attiláné
  • Illés Béláné
Szakács:                             Kertész Józsefné